Osobní údaje a ochrana osobních dat

Podmínky správce při nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat

Společnost Maxime Frigus  maximálně chrání data svých uživatelů. Tato data chráníme před zneužitím zejména důsledným dodržování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Tyto podmínky se vztahují na nakládání s osobními údaji následujícího okruhu subjektů:

  • uživatelů webových stránek správce
  • klientů využívajících bezplatnou správce
  • zákazníků, kteří vstoupili do smluvního vztahu se správcem
  • uchazečů o zaměstnání ve společnosti správce

Údaje, které zadáváte při registraci

Jako zájemce o finanční produkty zadáváte u formuláře některé z níže uvedených údajů::

  • jméno a příjmení
  • poštovní adresa
  • telefonické a e-mailové spojení
  • dodatečné údaje

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci. Používáme je zejména k navázání a následné komunikaci s vámi.

Poskytnutím údajů nám současně udělujete souhlas k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodných sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Účel uchovávání a zpracování osobních údajů

Vaše údaje uchováváme za účelem jejich zanesení do databáze společnosti s cílem možného nabízení služeb či pro marketingové účely k zasílání marketingových nabídek společnosti správce a jeho partnerských společností.

Doba trvání souhlasu, odvolání souhlasu, právo přístupu

Váš souhlas je poskytován na dobu neurčitou až do jeho odvolání. Pokud se kdykoliv rozhodnete a budete chtít svůj souhlas odvolat, stačí, když nám napíšete své písemné odvolání na adresu Maxime Frigus, Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Jako subjekt poskytnutých údajů máte právo přístupu k osobním údajům. Správce je povinen vám kdykoliv na vaši žádost sdělit informaci o osobních údajích o vás zpracovávaných. Jako subjekt poskytnutých údajů máte i další práva v rozsahu stanoveném § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Shrnutí

Server www.zastaveniexekuce.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Vaše údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Tyto informace shromažďujeme pro vlastní účely, abychom zkvalitnili své služby a mohli vám nabídnout co možná nejlepší servis. Neposkytujeme je třetím stranám s výjimkou partnerských společností správce, zejména společností, které jsou s osobou správce majetkově či personálně propojené.

Váš souhlas

Používáním formulářů na internetových stránkách www.zastaveniexekuce.cz dobrovolně souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás, přičemž pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Maxime Frigus s.r.o.

Rychlá žádost o půjčku, nebo zastavení exekuce

Žadatel *

Vaše jméno *

Telefon *

Váš e-mail

Beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů zpracováním osobních údajů

 

Příběhy našich klientů

Jana, Kladno

15. ledna 2018

Vážená firmo, děkuji vám za záchranu našeho domova! Konečně někdo, kdo mi pomohl a jen nesliboval. Chci poradit Vám všem, kteří budete jako já hledat finanční pomoc proti exekucím. Do doby, než jsem našla tuto firmu, jsem platila jenom nesmyslné poplatky. Děkuji Vám za pomoc a Vaší trpělivost, vím, že bylo těžké mi vysvětlit, že […]

více

Mirka – Tábor – dluh 680 000 Kč ( 4 exekuce)

03. prosince 2017

Řešila jsem své finanční problémy vždy další půjčkou, až jsem se dostala do situace, kdy jsem neměla na splátky a celý systém malých půjček jsem vyčerpala. Věděla jsem, že když neseženu pomoc, tak do dvou měsíců na mě vyhlásí exekuci a přijdu o dům. Podařilo se mi najít tuto společnost, která mi všechny moje půjčky […]

více