Spotřebitelský úvěr a výpověď

Evropská legislativa ovlivnila již několik významných zákonů, které určují pravidla v rozličných právních vztazích naší společnosti. Tento vliv se odrazil ve znění zákona o spotřebitelském úvěru. Společně se pročteme ustanovení o možnostech výpovědi spotřebitelského úvěru, kterou tento zákon upravuje.

Úvěry vpravo, úvěry vlevo. V roli běžného spotřebitele jsme zmateni z široké nabídky finančních produktů nabízející půjčky, úvěry, kreditní karty, revolvingové úvěry aj. Zákon o spotřebitelském úvěru nám vymezuje možnosti výpovědi spotřebitelského úvěru, který byl sjednán na dobu neurčitou. Tudíž budeme hovořit především o kreditních kartách, úvěrech poskytovaných formou přečerpání nebo revolvingovém úvěru, které jsou obvykle uzavřeny na dobu neurčitou.

Výpověď spotřebitelem podaná…

Sjednali – li jsme spotřebitelský úvěr na dobu neurčitou, zákonodárce nám v rámci zákona o spotřebitelském úvěru umožnil kdykoliv tento úvěr vypovědět. Nebyla – li ve smlouvě upravena výpovědní lhůta, pak výpověď učiněná spotřebitelem nabývá okamžité účinnosti. Pokud však výpovědní lhůta ve smlouvě stanovena jest, nesmí být delší než jeden měsíc. Zákon o spotřebitelském úvěru taktéž vymezuje, že učiněná výpověď spotřebitelem nesmí být věřitelem zpoplatněna.

Oprávnění věřitele k výpovědi

Jedním z hlavních účelů spotřebitelských úvěrů sjednaných na dobu neurčitou je překlenutí nedostatku financí pro dočasné období. Můžeme tedy vložit úvahu, že především z tohoto důvodu výpovědní lhůta učiněná věřitelem nesmí být kratší než dva měsíce, tak stanovuje zákon. Oprávnění věřitele k výpovědi spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou je dáno, je – li tak sjednáno ve smlouvě a to listinnou formou aneb na jiném trvalém nosiči dat.

Právní úkon výpovědi

Zákonem o spotřebitelském úvěru byla stanovena povinnost věřitele učinit úkon výpovědi jak jsme uvedli výše formou písemnou nebo na jiném trvalém nosiči dat. Ačkoliv se přímo v ustanovení o výpovědi spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou učiněné spotřebitelem nehovoří o povinnosti tento úkon učinit písemnou formou, rozhodně doporučujeme takto učinit. Velká část finančních institucí již na svých webových stránkách nabízí ke stažení formulář pro tento právní úkon. Již s ohledem na písemnou formu smlouvy o spotřebitelském úvěru by s ústním učinění výpovědi mohly být následném sporu zbytečné problémy, kterým se můžeme lehce vyhnout sepsáním řádné výpovědi.

Jak zákon káže…

Zákon o spotřebitelském úvěru
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje některá práva a povinnosti související s odloženou platbou, půjčkou, úvěrem nebo jinou obdobnou finanční službou poskytovanou nebo přislíbenou spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem (dále jen „spotřebitelským úvěr“).

§ 12
Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou, a to s okamžitou účinností, pokud nebyla sjednána výpovědní lhůta. Výpověď nesmí být věřitelem zpoplatněna. Sjednaná výpovědní lhůta však nesmí být delší než 1 měsíc.
Věřitel je oprávněn, je-li to sjednáno ve smlouvě, ukončit spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou písemnou výpovědí, a to v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než 2 měsíce.

Svět financí vyžaduje opatrnost

Při těchto právních úkonech podání výpovědi ze spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou doporučuje zvýšenou pozornost a snahu jednat bez zbrklosti. V klidu si přečíst všeobecné obchodní podmínky. Stáhnout si konkrétní formulář, v případě nejasností kontaktovat finanční instituci a v nejistotě konzultovat s advokátem nebo s institucemi chránících práva spotřebitelů. Jedná – li se o úvěry, jde přeci jen o naše peníze, tudíž opatrnosti nebude nikdy dost.

 

Zdroj článku: Finance.cz
Autor článku: Zbyněk Drobiš

20.Srpen 2013

Rychlá žádost o půjčku, nebo zastavení exekuce

Žadatel *

Vaše jméno *

Telefon *

Váš e-mail

Beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů zpracováním osobních údajů

 

Příběhy našich klientů

Jana, Kladno

15. ledna 2018

Vážená firmo, děkuji vám za záchranu našeho domova! Konečně někdo, kdo mi pomohl a jen nesliboval. Chci poradit Vám všem, kteří budete jako já hledat finanční pomoc proti exekucím. Do doby, než jsem našla tuto firmu, jsem platila jenom nesmyslné poplatky. Děkuji Vám za pomoc a Vaší trpělivost, vím, že bylo těžké mi vysvětlit, že […]

více

Mirka – Tábor – dluh 680 000 Kč ( 4 exekuce)

03. prosince 2017

Řešila jsem své finanční problémy vždy další půjčkou, až jsem se dostala do situace, kdy jsem neměla na splátky a celý systém malých půjček jsem vyčerpala. Věděla jsem, že když neseženu pomoc, tak do dvou měsíců na mě vyhlásí exekuci a přijdu o dům. Podařilo se mi najít tuto společnost, která mi všechny moje půjčky […]

více